ક્યાં ગયું એ નાનપણ…? 😇

ત્યારે હતા સ્વરૂપ ભગવાન ના ને આજે માત્ર બની ગયા છીએ રૂપ શેતાનના…
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

નાના હતા ત્યારે વડીલો ને દિલ થી follow કરતા હતા ને આજે click થી follow કરતા થઇ ગયા..
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

ના હતી જફા કોઈ જાત ના results લાવવાની કે નહોતી ચિંતા fb પર likes વધારવાની…
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

યાદ છે એ નાનપણ ની ચડ્ડી ખેંચી જવાની રમત ને જાણે આજે તો એ થઇ ગઈ ટાંટિયાખેંચ ની કરામત…
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

નહોતા દિમાગ થી ગંભીર,હતા દિલ થી ભોળા ને આજે કદાચ બંને રીતે ગંભીર પણ માત્ર દેખાડા ના ભોળા…
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

નહોતું કોઈ વાત નું tension નહોતું કોઈ પર attention ને આજે ઘણું બધું tension અને સહુ કોઈ પર attention…
ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

ના હતી કોઈ મોટી જવાબદારી ની મથામણ ને નહોતી કોઈ ની સાથે અથડામણ
ને આજે “future” બનાવવાની બહુ મોટી મથામણ ને એ માટે દરેક વ્યક્તિ સાથે અથડામણ…

ક્યાં ગયું એ નાનપણ…?

P.S.:

For this writing my sincerely thanks to my buddies,my jaan Praful Rathod and Purvish Jariwala.

blog2_final

Advertisements

10 thoughts on “ક્યાં ગયું એ નાનપણ…? 😇

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s