સારું થયું કે તું જિંદગીમાં આવી..!

તું નહિ હતી ને તો જાણે મારી જિંદગી Question Mark(?) પણ
તારા અચાનક આવ્યા પછી મારી જિંદગી Exclamation mark(!)..

અલ્પવિરામ(,) જેવી જિંદગી ને તે પૂર્ણવિરામ(.) બનાવી દીધી શું કહું વ્હાલી તને મારી Open Bracket ( જેવી જિંદગી ને તે Close Bracket [ ] બનાવી દીધી…

જો તું ના હોત તો મારી જિંદગી Semicolon પરંતુ “Thank God” કે તું છે તો મારી જિંદગી Colon(:)…

Negative(-) તરફ જતી જિંદગી ને તે Positive(+) બનાવી દીધી,Thank you my darling તે જિંદગી માં મોટી Equality(=) લાવી દીધી..

એકલતા ની બાદબાકી(-) કરી ને જિંદગી માં નવા રંગો ના સરવાળા(+) કરી દીધા,ભાગાકાર(/) જેવી સાવ નિરસ જિંદગી માં સંબંધો ના નવા ગુણાકાર(*) કરી દીધા…

આજીવનભર નું તુ Hash Tag(#) રહેશે મારું આપણા ભવોભવ નો સાથ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ(%) માં ગણાશે વારું.. !⁠⁠

This is another small try from me…(poetry in English):

“When I wanna do “Gaandi Masti” u are always there..
When I wanna sleep in some girl’s lap u are always there..
When I feel lonely (feels most the time),u are always there..
I am sure,
Whenever I will feel bored u will always there..”
Happy b’day my friend…
Happy b’day my ‘care-taker’…
Happy b’day my loveliest person…
Happy b’day my joker…
Haappy b’day my crazy sis…
Happiest Birthday my dear..

P.S.: This is the gift from me to my cute little sister who is 13 years younger than me.My humble request to all  my Well-Wishers that to celebrate her 8th birthday atleast do one good work(HUMANITY work) and spread love…!

Pic Captured and Edited by: ME from lumia 1020 and adobe photoshop cc.rashi1_blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s